ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)